Regulamin hotelu

  • Wraz z psem właściciel psa dostarcza książeczkę zdrowia psa z aktualnymi wpisami.
  • Pies musi posiadać aktualne szczepienia zwłaszcza dotyczące wścieklizny i chorób wirusowych.
  • Przed pobytem psa w hotelu pies musi być odrobaczony.
  • Psa należy dostarczyć czystego bez pasożytów.
  • Właściciel psa zobowiązany jest poinformować Zleceniobiorcę o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego do hotelu psa, jak również o ewentualnych problemach behawioralnych. Dotyczy to zwłaszcza zachowań agresywnych wobec ludzi i innych zwierząt, a także separacyjnych odnośnie swoich właścicieli.
  • Właściciel psa na okres jego pobytu w hotelu przekazuje do hotelu odpowiednią ilość karmy, którą pies jest na co dzień karmiony z informacją o ilości jej podawania, jak również ilości posiłków dziennie i ilości jednorazowego posiłku (gramatury).
  • Właściciel psa jest zobowiązany poinformować hotel czy pies ma na coś alergię
   i jakich pokarmów nie może spożywać.
  • Wraz z psem należy przekazać obrożę, szelki, smycz, ewentualnie kaganiec.
  • Właściciel może wraz z psem dostarczyć ulubioną zabawkę psa, kocyk, legowisko.
  • Przed przekazaniem psa na pobyt do hotelu, wymagany jest wcześniejszy godzinny pobyt próbny psa, celem zapoznania się z psem i jego zachowaniem.
  • Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel.

Cywil K9 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuje się poinformować o wszelkich zmianach w formie pisemnej.